Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 99 Bydgoszcz, 14 grudzień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2192 nr XLVI/417/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola. . 4122
2193 nr XLVI/418/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru. 4123
2194 nr XLVI/419/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2002 r. 4124
2195 nr XLVI/423/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4124
2196 nr VI/67/2001 Rady Gminy w Osielsku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osielsko na 2002 rok. 4126
2197 nr VI/70/2001 Rady Gminy w Osielsku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia na rok 2002 stawek i zwolnień w podatku od posiadania psów. 4126
2198 nr VI/71/2001 Rady Gminy w Osielsku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2002. 4127
2199 nr VI/72/2001 Rady Gminy w Osielsku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2002. 4127
2200 nr XL/209/01 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2002 rok. 4129
2201 nr XL/210/01 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2002 r. 4129
2202 nr XL/211/01 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2002 r. 4130
2203 nr V/157/2001 Rady Gminy Lipno z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2002. 4130
2204 nr V/158/2001 Rady Gminy Lipno z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2002. 4131
2205 nr V/159/2001 Rady Gminy Lipno z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 r. i zwolnień w tym podatku. 4131
2206 nr V/160/2001 Rady Gminy Lipno z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek od posiadania psów i zwolnień w tym podatku. 4135
2207 nr XXIV/147/2001 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2002 r. 4135
2208 nr XXIV/148/2001 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 r. 4135
2209 nr XXIV/149/2001 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2002 rok, jego poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania. 4136
2210 nr XXIV/150/2001 Rady Gminy w Tłuchowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4136
2211 nr XXXII/225/2001 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego w 2002 r. 4138
2212 nr XXXII/226/2001 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2002 r. oraz zwolnienia mieszkańców Gminy z podatku od posiadania psów w 2002 r. 4138
2213 nr XXXII/227/2001 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2002 r. 4138
2214 nr XXXII/228/2001 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 r. 4139
2215 nr XXXVI/185/2001 Rady Gminy w Golubiu - Dobrzyniu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 4142
2216 nr XXXVI/186/2001 Rady Gminy w Golubiu - Dobrzyniu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 4142
2217 nr XXXVI/187/2001 Rady Gminy w Golubiu - Dobrzyniu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 4143
2218 nr XXXVI/188/2001 Rady Gminy w Golubiu - Dobrzyniu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4143
2219 nr XXXII/227/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2002 r. 4144
2220 nr XXXII/228/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 r. 4145
2221 nr XXXII/229/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 r. 4145
2222 nr XX/113/2001 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2002. 4148
2223 nr XX/114/2001 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny zboża jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2002. 4148
2224 nr XX/115/2001 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2002 r. 4149
2225 nr XX/116/2001 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2002 roku na terenie Gminy Bobrowniki. 4149
2226 nr XXI/127/01 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień z podatku od nieruchomości. 4152
2227 nr XXI/128/01 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny żyta dla celów podatku rolnego. 4153
2228 nr XXI/129/01 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych. 4153
2229 nr XVII/137/2001 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 4155
2230 nr XVII/138/2001 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny żyta. 4156
2231 nr XVII/139/2001 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 4156
2232 nr XVII/140/2001 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4157
2233 nr XXV/135/2001 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości. 4158
2234 nr 142/01 Rady Gminy Rypin z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 4158
2235 nr 143/01 Rady Gminy Rypin z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 4159
2236 nr 144/01 Rady Gminy Rypin z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2002 rok. 4160
2237 nr 146/01 Rady Gminy Rypin z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów. 4161
2238 nr XXXV/432/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2002 r. 4161
2239 nr XXXV/433/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku. 4161
2240 nr XXXV/434/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4162
2241 nr XXXV/435/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru. 4164
2242 nr XXXV/437/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kruszwica. 4164
2243 nr XXIX/229/01 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2002. 4165
2244 nr XXIX/230/01 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2002. 4165
2245 nr XXIX/231/01 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2002. 4166
2246 nr XXIX/232/01 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2002. 4166
2247 nr XXIX/233/01 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów. 4166
2248 nr XXIX/234/01 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2002. 4167
2249 nr XX/172/2001 Rady Gminy Brodnica z 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2002. 4168
2250 nr XX/173/2001 Rady Gminy Brodnica z 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2002 roku na obszarze Gminy Brodnica. 4169
2251 nr XX/174/2001 Rady Gminy Brodnica z 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2002. 4169
2252 nr XXXI/267/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia. 4171
2253 nr XXXI/268/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4171
2254 nr XXXI/269/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru. 4172
2255 nr XXXI/270/201 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku. 4172
2256 nr XXXI/271/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2002 roku. 4174
2257 nr XLVII/380/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chełmża w roku podatkowym 2002. 4174
2258 nr XLVII/381/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4175
2259 nr XLVII/383/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 4175
2260 nr XLVII/384/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych. 4176
2261 nr XIX/155/2001 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok oraz określenia wzorów 4177
2262 nr XIX/156/2001 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2002 r. 4183
2263 nr XIX/157/2001 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2002 r. 4183
2264 nr XIX/158/2001 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych psów na 2002 r. 4184
2265 nr XXIII/171/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 r. 4185
2266 nr XXIII/173/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 4185
2267 nr XXIII/174/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i określenia zasad poboru inkasa na obszarze gminy na 2002 r. 4186
2268 nr XXIII/176/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 r. 4186
2269 nr XXIII/149/2001 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2002 r. 4188
2270 nr XXIII/150/2001 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4188
2271 nr XXIII/151/2001 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2002 r. 4190
2272 nr XXIII/152/2001 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od posiadanych psów. 4190
2273 nr 20/163/01 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 4191
2274 nr 20/164/01 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 4191
2275 nr 20/165/01 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2002. 4192
2276 nr XXXVI/118/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 4192
2277 nr XXXVI/119/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4193
2278 nr XXXVI/120/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4194
2279 nr XXXVI/122/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie Grudziądza. 4199
2280 nr 938/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2002. 4199
2281 nr XLIII/1318/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bydgoszczy na lata 2002-2006. 4200
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]