Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 98 Bydgoszcz, 14 grudzień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2111 nr XXXIII/435/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz wysokości wynagradzania inkasentów. 4054
2112 nr XXXIII/436/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r. przyjmowanej jako podstawę naliczania podatku rolnego od gruntów za 2002 rok oraz określeni 4054
2113 nr XXXIII/439/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psa, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania. 4055
2114 nr XXXIII/441/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4056
2115 nr XXXIII/208/2001 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2002 rok. 4058
2116 nr XXXIII/209/2001 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4058
2117 nr XXXIII/210/2001 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 4059
2118 nr XXXIII/211/2001 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 20 listopada 2001 r. 4059
2119 nr XXVIII/1/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od posiadania psów. 4061
2120 nr XXVIII/2/2001 Rady Gminy w Sadkach z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4061
2121 nr XXVIII/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa. 4063
2122 nr XXXI/204/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2001 r. sprawie ustalenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia w roku 2002 podatku rolnego na obszarze gminy. 4064
2123 nr XXX/205/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2002. 4064
2124 nr XXX/206/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002. 4065
2125 nr XXX/207/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w 2002 roku. 4067
2126 nr XXX/209/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 roku. 4067
2127 nr XXVI/188/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku. 4068
2128 nr XXVI/190/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4068
2129 nr XXVI/192/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów. 4068
2130 nr XXVI/198/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku. 4069
2131 nr XXVI/199/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 4070
2132 nr XX/106/01Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 4071
2133 nr XX/108/01 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów. 4071
2134 nr XX/109/01 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 r. 4072
2135 nr XX/110/01 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego. 4073
2136 nr 172/XXII/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku. 4073
2137 nr 173/XXII/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4074
2138 nr 174/XXII/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru. 4074
2139 nr 176/XXII/2001 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4075
2140 nr XXXVIII/270/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2002. 4076
2141 nr XXXVIII/272/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na 2002 rok. 4077
2142 nr XXXVIII/274/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych. 4077
2143 nr XXXVIII/275/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2002. 4079
2144 nr XXVI/180/2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień. 4079
2145 nr XXVI/181/2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego. 4080
2146 nr XXVI/182/2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego gruntów leśnych będących własnością Gminy Lubiewo. 4081
2147 nr XXVI/183/ 2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wysokości i zwolnień w podatku od środków transportowych. 4081
2148 nr XXIX/217/2001 Rady Gminy w Łubiance z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2002 rok. 4083
2149 nr XXIX/218/2001 Rady Gminy w Łubiance z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 4084
2150 nr XXIX/219/2001 Rady Gminy w Łubiance z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 4084
2151 nr XXIX/220/2001 Rady Gminy w Łubiance z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2002 rok. 4086
2152 nr XXXVI/204/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 2001 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 4086
2153 nr XXXVI/206/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4087
2154 nr XXXVI/207/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Wąpielsk. 4088
2155 nr XXXVI/208/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów. 4089
2156 nr XXXVIII/606/01 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2002. 4089
2157 nr XXXVIII/607/01 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2002. 4090
2158 nr XXXVIII/610/01 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku. 4090
2159 nr XXXVIII/611/01 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów - na rok 2002. 4091
2160 nr XXXVII/297/01 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 4091
2161 nr XXXVII/298/01 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4092
2162 nr XXXVII/300/01 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2002 rok. 4093
2163 nr XXXVII/301/01 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego. 4094
2164 nr XXV/134/2001 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów 4094
2165 nr XXV/136/2001 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2002 rok. 4097
2166 nr XXV/137/2001 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4097
2167 nr XXIX/239/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 4099
2168 nr XXIX/240/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności, sposobu poboru podatku. 4099
2169 nr XXIX/243/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku dla celów podatku rolnego. 4100
2170 nr XXXV/231/2001 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy dla obniżenia podatku rolnego na 2002 rok. 4100
2171 nr XXXV/232/2001 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2002 r. 4100
2172 nr XXXV/233/2001 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia podatku od posiadania psów. 4101
2173 nr XXXV/234/2001 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2002. 4101
2174 nr XXX/334/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 4103
2175 nr XXX/335/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. 4103
2176 nr XXX/336/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 4104
2177 nr XXX/337/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych. 4105
2178 nr XXX/338/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2002 roku. 4105
2179 nr XXX/339/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2002 roku. 4106
2180 nr XXX/340/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 4106
2181 nr XXX/341/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku od posiadania psów. 4106
2182 nr XXIX/124/2001 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 4107
2183 nr XXIX/126/2001 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 4107
2184 nr XXIX/127/2001 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 4108
2185 nr XXIX/128/2001 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2002 rok. 4108
2186 nr XXXII/146/2001 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego. 4109
2187 nr XXXII/147/2001 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 4109
2188 nr XXXII/148/2001 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia stawek i ustalenia zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów. 4110
2189 nr XXXII/157/2001 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych. 4110
2190 nr XXXIII/233/2001 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego - podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określania inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia prowizyjnego. 4112
2191 nr XXIX/279/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 4113
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]