Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 97 Bydgoszcz, 13 grudzień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2033 nr XXIX/161/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3966
2034 nr XXIX/162/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 3967
2035 nr XXIX/163/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów i sposobu jego poboru. 3967
2036 nr XLI/401/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawy do obliczania podatku rolnego w 2002 roku na obszarze Miasta Chełmna. 3968
2037 nr XLI/402/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na terenie Miasta Chełmna w 2002 roku. 3968
2038 nr XLI/404/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chełmna w 2002 roku. 3968
2039 nr XLI/408/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chełmna w 2002 roku. 3969
2040 nr XXXV/131/2001 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie podatku rolnego. 3971
2041 nr XXXV/132/2001 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 3971
2042 nr XXXV/133/2001 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 3972
2043 nr XXXV/134/2001 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3972
2044 nr XXX/245/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3974
2045 nr XXX/246/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 3975
2046 nr XXX/248/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2002 rok. 3976
2047 nr XXVIII/302/2001 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 24 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny do podatku rolnego na 2002 rok. 3977
2048 nr XXVIII/303/2001 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 24 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2002 r. 3977
2049 nr XXVIII/304/2001 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 24 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2002 r. 3978
2050 nr XXX/283/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3980
2051 nr XXX/284/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Szubin na 2002 rok. 3981
2052 nr XXX/285/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania środków transportowych na 2002 rok. 3981
2053 nr XXX/286/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Szubin wzoru formularza wykazu nieruchomości składanego przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomośc 3983
2054 nr XXX/287/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie sta 3992
2055 nr XXXIII/285/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru. 3993
2056 nr XXXIII/286/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3994
2057 nr XXXIII/289/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie poboru podatku leśnego. 3996
2058 nr XXXIII/290/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów. 3996
2059 nr XXXIII/291/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2002 r. oraz poboru tego podatku. 3997
2060 nr XXV/297/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2002 rok. 3997
2061 nr XXV/298/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 3998
2062 nr XXV/299/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 3998
2063 nr XXV/300/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 3999
2064 nr XXV/301/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3999
2065 nr XXV/302/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania podatku, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru. 4004
2066 nr XXV/305/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej od zobowiązań podatkowych. 4004
2067 nr XXI/182/2001 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2002. 4005
2068 nr XXI/183/2001 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu poboru. 4005
2069 nr XXI/184/2001 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4006
2070 nr XXI/189/2001 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie inkasa niektórych podatków i opłat od osób fizycznych. 4011
2071 nr XXXIX/416/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2002 r. 4011
2072 nr XXXIX/417/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2002 roku. 4013
2073 nr XXXIX/418/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2002. 4013
2074 nr XXXII/204/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy. 4014
2075 nr XXXII/208/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2002 roku. 4014
2076 nr XXXII/209/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2002 roku. 4015
2077 nr XXXII/210/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 4015
2078 nr XXXII/211/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 roku. 4016
2079 nr XXXII/213/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 4016
2080 nr 927/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na rok 2002. 4017
2081 nr 935/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2002. 4018
2082 nr XXIII/132/01 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 4020
2083 nr XXIII/133/01 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 4020
2084 nr XXIII/134/01 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 4021
2085 nr XXIII/135/01 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 4021
2086 nr XXXI/319/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej do naliczenia podatku rolnego na 2002 r. 4026
2087 nr XXXI/320/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 4026
2088 nr XXXI/321/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 r. 4026
2089 nr XXXI/322/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psa na 2002 rok. 4027
2090 nr XXXIII/218/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2002 rok na obszarze gminy. 4028
2091 nr XXXIII/219/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 4028
2092 nr XXXIII/220/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień w tym podatku. 4029
2093 nr XXXIII/221/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2002 rok. 4030
2094 nr XXXIII/222/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa. 4031
2095 nr XXXVII/199/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2002. 4031
2096 nr XXXVII/200/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2002. 4031
2097 nr XXXVII/201/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów w roku podatkowym 2002. 4032
2098 nr XXXVII/202/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2002. 4033
2099 nr XXXV/259/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2002 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji. 4034
2100 nr XXXV/260/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2002 roku. 4035
2101 nr XXXV/261/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku podatkowego osób posiadających psy w roku 2002. 4036
2102 nr XXXV/262/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych w roku 2002. 4036
2103 nr XXXV/263/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/126/93 z dnia 30 czerwca 1993 roku w sprawie ustalenia miejsca targowego na terenie Gminy Pruszcz oraz ustalenia stawek opłaty targowej. 4038
2104 nr XXXV/267/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/213/2001 w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą. 4038
2105 nr XXIX/216/01 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4039
2106 nr XXIX/217/01 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie podatku od środków transportowych. 4039
2107 nr XXIX/218/01 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 4041
2108 nr 939/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej w Toruniu. 4041
2109 nr 940/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. 4044
2110 nr XXX/171/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku. 4044
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]