Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 96 Bydgoszcz, 13 grudzień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1954 nr XXXI/230/2001 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2002 r. 3886
1955 nr XXXI/231/2001 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości. 3886
1956 nr XXXI/232/2001 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wysokości podatku od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu poboru podatku. 3887
1957 nr XXXI/233/2001 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych. 3887
1958 nr XXXI/284/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 3889
1959 nr XXXI/285/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. 3889
1960 nr XXXI/286/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. 3890
1961 nr XXXI/287/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz sposobu jego poboru. 3892
1962 nr XL/558/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 r. 3893
1963 nr XL/559/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2002 r. 3893
1964 nr XL/561/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 200 r. 3895
1965 nr XL/563/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2002 r. oraz określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku użytków rolnych, na 3896
1966 nr XXVII/201/01 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok oraz zwolnień z tego podatku. 3896
1967 nr XXVII/202/01 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku, a także ustalenia poboru przedmiotowego podatku w dr 3897
1968 nr XXVII/204/01 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2002 rok. 3898
1969 nr XXVII/205/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2002 rok. 3898
1970 nr V/41/2001 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego. 3899
1971 nr V/43/2001 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3900
1972 nr VI/45/2001 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 3901
1973 nr XXX/234/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 3902
1974 nr XXX/235/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego. 3903
1975 nr XXX/236/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 3903
1976 nr XXX/237/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 3904
1977 nr XXX/238/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 3906
1978 nr XXX/239/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnienia mieszkańców Gminy Sicienko z podatku od posiadania psów. 3906
1979 nr XXXVI/221/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zarządzania poboru niektórych podatków i opłat inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 3906
1980 nr XXXVI/223/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Strzelno w roku 2002. 3907
1981 nr XXXVI/224/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Strzelno w 2002 roku. 3907
1982 nr XXXVI/225/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalania wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Strzelno w 2002 roku. 3908
1983 nr XXXVI/226/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2002 rok. 3908
1984 nr XXXIV/223/01 Rady Gminy Łysomice z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2002 r. 3910
1985 nr XXXIV/223/01 Rady Gminy Łysomice z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2002 r. 3911
1986 nr XXXIV/225/01 Rady Gminy Łysomice z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2002 r. 3912
1987 nr XXXIV/226/01 Rady Gminy Łysomice z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z III-ech kwartałów 2001 roku celem obliczenia podatku rolnego na 2002 rok. 3912
1988 nr 124/XXIX/01 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny żyta dla potrzeb określenia podatku rolnego w 2002 r. 3913
1989 nr 126/XXIX/01 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów. 3913
1990 nr 127/XXIX/01 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 3913
1991 nr 133/XXIX/01 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3914
1992 nr XXVIII/152/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka. 3916
1993 nr XXVIII/153/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 3916
1994 nr XXVIII/154/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. 3917
1995 nr XXVIII/155/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru. 3922
1996 nr XXXIII/290/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia ceny skupu żyta dla wyliczenia podatku rolnego na 2002 r. 3922
1997 nr XXXIII/291/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2002 roku. 3922
1998 nr XXXIII/292/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 3923
1999 nr XXXIII/293/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i poboru tego podatku w 2002 r. 3924
2000 nr XXXIII/296/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2002 r. 3924
2001 nr XXIX/237/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek, poboru i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2002 r. 3925
2002 nr XXIX/238/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 2002 roku. 3925
2003 nr XXIX/239/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2002. 3926
2004 nr XXIX/242/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2002 rok. 3928
2005 nr XXIX/243/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów i opłaty targowej, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 3928
2006 nr XLIV/1356/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 3929
2007 nr XLIV/1357/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 3932
2008 nr XLIV/1358/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów. 3937
2009 nr XXVII/205/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego. 3937
2010 nr XXVII/206/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 3937
2011 nr XXVII/207/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru. 3938
2012 nr XXVII/208/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3939
2013 nr XXIV/136/2001 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego. 3940
2014 nr XXIV/137/2001 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3940
2015 nr XXIV/138/2001 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2002 rok. 3941
2016 nr XXIV/139/2001 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2002 roku. 3942
2017 nr XXIX/308/2001 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3943
2018 nr XXIX/309/2001 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2002 rok. 3944
2019 nr XXIX/311/2001 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002 i zwolnień w tym podatku. 3945
2020 nr XXVIII/308/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do obliczania podstawy podatku rolnego na obszarze gminy w 2002 roku. 3946
2021 nr XXVIII/309/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 3946
2022 nr XXVIII/310/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3947
2023 nr XXVIII/312/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień od tego podatku innych, niż określone w ustawie. 3948
2024 nr XXXVIII/291/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2002. 3949
2025 nr XXXVIII/292/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3950
2026 nr XXXVIII/293/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2002. 3951
2027 nr XXXVII/182/2001 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3952
2028 nr XXXVII/183/2001 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2002 rok. 3952
2029 nr XXXVII/184/2001 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 3953
2030 nr XXXVII/185/2001 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2002 rok. 3954
2031 nr XXXVI/384/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru. 3955
2032 nr XXXVI/385/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2002 rok. 3958
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]