Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 95 Bydgoszcz, 12 grudzień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1900 nr XXIX/145/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2002 r. 3837
1901 nr XXIX/146/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3837
1902 nr XXIX/149/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2002 rok. 3838
1903 nr XXIX/151/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2002 na terenie Gminy Baruchowo. 3838
1904 nr XXI/165/2001 Rady Miasta w Radziejowie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radziejów na rok podatkowy 2002. 3840
1905 nr XXI/166/2001 Rady Miasta w Radziejowie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta z 1q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta Radziejów na rok podatkowy 2002 oraz określenia warunków zwolnienia od 3841
1906 nr XXI/167/2001 Rady Miasta w Radziejowie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2002. 3842
1907 nr XXI/168/2001 Rady Miasta w Radziejowie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku posiadania psów na rok 2002. 3844
1908 nr XXX/175/01 Rady Gminy Dobre z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3844
1909 nr XXX/176/01 Rady Gminy Dobre z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2002 . 3845
1910 nr XXX/177/01 Rady Gminy Dobre z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta z 1q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre na rok podatkowy. 3846
1911 nr XXX/180/01 Rady Gminy Dobre z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów w 2002 roku. 3846
1912 nr XXXIII/142/01 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2002 r. 3847
1913 nr XXXIII/143/01 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3847
1914 nr XXXIII/144/01 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2002 r. 3848
1915 nr XXXIII/196/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 3850
1916 nr XXXIII/197/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. 3850
1917 nr XXXIII/200/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 3851
1918 nr XXXIII/202/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych. 3851
1919 nr XXXIII/203/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 3853
1920 nr XXVIII/187/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 kwintala żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2002. 3853
1921 nr XXVIII/188/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 3854
1922 nr XXVIII/189/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3854
1923 nr XLII /497/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 25 października 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego w 2002 r. 3855
1924 nr XXX/203/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2002 r. 3856
1925 nr XXX/204/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3856
1926 nr XXX/205/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 3857
1927 nr XXX/206/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2002 rok. 3858
1928 nr XXIX/146/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjętego jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bytoń w 2002 roku. 3858
1929 nr XXIX/147/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Bytoń na 2002 rok. 3858
1930 nr XXIX/150/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia inkasentów na 2002 rok. 3859
1931 nr XXIX/151/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 3860
1932 nr XXVI/256/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 3861
1933 nr XXVI/257/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru. 3862
1934 nr XXVI/261/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano w 2002 r. 3862
1935 nr XXVI/262/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3863
1936 nr XVII/207/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień i terminów płatności oraz sposobu poboru podatku od posiadania psów. 3865
1937 nr XVII/208/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 3865
1938 nr XVII/209/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. 3865
1939 nr XVII/210/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów. 3866
1940 nr XVII/211/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3867
1941 nr XXXVII/256/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2002 rok. 3868
1942 nr XXXVII/257/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 3868
1943 nr XXXVII/258/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3869
1944 nr XXXVII/260/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2002 rok. 3870
1945 nr XXI/129/2001 Rady Miejskiej Kowala z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3871
1946 nr XXI/130/2001 Rady Miejskiej Kowala z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku rolnego na 2002 rok. 3871
1947 nr XXI/129/2001 Rady Miejskiej Kowala z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów. 3871
1948 nr XXI/136/2001 Rady Miejskiej Kowala z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 3872
1949 nr XXIII/420/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia na 2002 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. 3874
1950 nr XXIII/421/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2002 r. 3875
1951 nr XXIII/422/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2002. 3875
1952 nr XXIII/425/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2002 r. 3877
1953 nr XXIII/426/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za prowadzenie inkasa. 3878
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]