Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 94 Bydgoszcz, 11 grudzień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1848 nr XXX/215/2001 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2002 roku na terenie Gminy Fabianki, ustalenia wzoru 3768
1849 nr XXX/216/2001 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w 2002 r. na terenie Gminy Fabianki w drodze inkasa oraz ustalenia wzoru 3770
1850 nr XXX/217/2001 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2002 r. na terenie Gminy Fabianki, ustalenia wzorów 3775
1851 nr XXX/218/2001 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów i opłat lokalnych na 2002 r. na terenie Gminy Fabianki, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności podatku i opłat. 3780
1852 nr XXX/219/2001 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2002 roku na terenie Gminy Fabianki. 3782
1853 nr XXXI/402/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3786
1854 nr XXXI/403/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2002 rok. 3791
1855 nr XXXI/407/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2002 rok. 3791
1856 nr XXXI/408/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 3792
1857 nr 130/2001 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3795
1858 nr 131/2001 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy. 3795
1859 nr 132/2001 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 3796
1860 nr 134/2001 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3796
1861 nr XIX/133/01 Rady Gminy Kikół z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3798
1862 nr XIX/134/01 Rady Gminy Kikół z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 3799
1863 nr XIX/135/01 Rady Gminy Kikół z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2002. 3801
1864 nr XIX/ 136/01 Rady Gminy Kikół z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r. stanowiących podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2002. 3801
1865 nr XXV/23/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2002 rok. 3802
1866 nr XXV/24/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2002 rok. 3802
1867 nr XXV/25/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 3802
1868 nr XXV/26/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3804
1869 nr XXV/160/2001 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2002 oraz trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolny 3805
1870 nr XXV/161/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2002. 3805
1871 nr XXV/162/2001 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002. 3806
1872 nr XXV/163/ 2001 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2002. 3807
1873 nr 76/XXXVI/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2002 roku. 3087
1874 nr 77/XXXVI/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2002 oraz określenia wzorów 3809
1875 nr 78/XXXVI/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2002. 3814
1876 nr 81/XXXVI/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego w roku podatkowym 2002. 3814
1877 nr 82/XXXVI/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego podatku w roku podatkowym 2002 oraz trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rol 3814
1878 nr XXVI/122/2001 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków z 3815
1879 nr XXVI/123/2001 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów na 2002 r. 3815
1880 nr XXVI/124/2001 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2002 rok. 3816
1881 nr XXVI/126/2001 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych narok podatkowy 2002. 3817
1882 nr XXVI/250/55/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 3818
1883 nr XXVI/251/56/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podstawy wymiaru podatku rolnego. 3819
1884 nr XXVI/252/57/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 3820
1885 nr XXVI/253/58/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psa. 3820
1886 nr XXVI/255/60/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 listopada 2001 r. w prawie określenia na 2002 r. podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3821
1887 nr XXIV/226/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2002. 3822
1888 nr XXIV/228/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 3822
1889 nr XXIV/229/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3823
1890 nr XXVII/184/01 Rady Gminy Koneck z dnia 27 listopada 2001 r. określająca podstawę do obliczania podatku rolnego. 3825
1891 nr XXVII/185/01 Rady Gminy Koneck z dnia 27 listopada 2001 r. o ustaleniu podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3825
1892 nr XXVII/186/01 Rady Gminy Koneck z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3826
1893 nr XXVII/188/01 Rady Gminy Koneck z dnia 27 listopada 2002 r. określająca wysokość stawki podatku od posiadania psów na 2002 rok. 3827
1894 nr XXI/158/2001 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r. 3828
1895 nr XXI/159/2001 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 3828
1896 nr XXI/160/2001 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 3829
1897 nr XXI/161/2001 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów. 3829
1898 nr XXI/162/2001 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów. 3830
1899 nr XXI/163/2001 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3830
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]