Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 93 Bydgoszcz, 10 grudzień 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1806 nr 337/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 257/2001 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz rozporządzenie nr 302/2001 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego. 3724
UCHWAŁY:
1807 nr XXVIII/188/01 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 3724
1808 nr XXVIII/189/01 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Warlubie. 3725
1809 nr XXVIII/190/01 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 3725
1810 nr XXVIII/191/01 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3726
1811 nr XXVIII-251/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo na 2002 r. 3727
1812 nr XXVIII-252/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3728
1813 nr XXVIII-253/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 3729
1814 nr XXXI/222/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2002 r. 3730
1815 nr XXVII/145/2001 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2002 r. 3730
1816 nr XXVII/146/2001 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 r. 3731
1817 nr XXVII/147/2001 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2002 r. 3731
1818 nr XXVII/148/2001 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 r. 3732
1819 nr XIX/90/01 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego. 3734
1820 nr XIX/91/01 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. 3734
1821 nr XIX/92/01 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 r. 3735
1822 nr XIX/93/01 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2002 r. 3736
1823 nr XIX/94/01 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie zarządzania łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określania inkasentów. 3736
1824 nr XXIX/156/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. 3737
1825 nr XXIX/157/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych. 3737
1826 nr XXIX/158/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3738
1827 nr XXIX/159/2001 Rady Gminy w Boniewie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2002 rok. 3739
1828 nr XXIX/160/ 2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 3741
1829 nr XLIII/238/2001 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 3742
1830 nr XLIII/239/2001 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 3743
1831 nr XLIII/240/2001 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej do naliczenia podatku rolnego. 3744
1832 nr XLIII/241/2001 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2001 rok w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru. 3745
1833 nr XXXV/241/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 3745
1834 nr XXXV/ 242/ 2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2001 r, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2002 r. 3746
1835 nr XXXV/243/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3747
1836 nr XXXV/244/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów. 3748
1837 nr 176/XXVII/2001 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3749
1838 nr 177/XXVII/2001 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Piotrków Kujawski na 2002 rok. 3749
1839 nr 178/XXVII/2001 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3750
1840 nr 179/XXVII/2001 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2002 rok. 3751
1841 nr XIX/115/2001 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego. 3752
1842 nr XIX/116/2001 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3752
1843 nr XIX/119/2001 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru w 2002 roku. 3753
1844 nr XIX/120/2001 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 3753
1845 nr 1/2001 Zarządu Miasta Bydgoszczy z 5 grudnia 2001 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych. 3755
1846 nr XXXII/245/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni i masarni we wsi Łowinek. 3756
1847 nr XXXII/246/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni i masarni we wsi Niewieścin. 3760
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]