Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 92 Bydgoszcz, 07 grudzień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1790 nr XXVIII/267/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 3638
1791 nr XXI/141/2001 Rady Gminy Topólka z 16 listopada 200 1 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2002. 3639
1792 nr XXI/142/2001 Rady Gminy Topólka z 16 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2002 rok. 3639
1793 nr XXI/143/2001 Rady Gminy Topólka z 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3640
1794 nr XXI/144/2001 Rady Gminy Topólka z 16 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 3641
1795 nr XX/127/2001 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3642
1796 nr XX/128/2001 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 3643
1797 nr XX/129/2001 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 3643
1798 nr XX/130/2001 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów. 3644
1799 nr XX/131/2001 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r. 3644
1800 nr XX/132/2001 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 3645
1801 nr XX/133/2001 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 3645
1802 nr XXV/177/01 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Lubiewo i zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiewo we wsiach Bysław, Bysławek, Klonowo, 3646
1803 nr XXXI/268/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu pod działalność produkcyjno - usługową, przemysł rolno - spożywczy oraz usługi z zabudową mieszkaniową na d 3677
1804 nr XLIII/1329/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszczy. 3682
1805 nr IV/74/2001 Rady Gminy w Osielsku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Niemcz. 3686
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]