Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 91 Bydgoszcz, 06 grudzień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1761 nr XXIX/280/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 października 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2002 r. 3603
1762 nr XLII/500/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 6 listopada 2001r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2002 r. 3603
1763 nr XLII/501/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia na 2002 r. stawki podatku od posiadania psów i terminu płatności. 3604
1764 nr XXXI/273/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2002 r. 3604
1765 nr XXXI/274/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2002. 3605
1766 nr XXVII/164/01 Rady Gminy Świekatowo z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 3607
1767 nr XVII/165/01 Rady Gminy Świekatowo z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3608
1768 nr XXVII/166/01 Rady Gminy Świekatowo z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów. 3609
1769 nr XXVII/167/01 Rady Gminy Świekatowo z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego. 3609
1770 nr XXII/142/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad ustalania stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie ulg i zwolnień od tego podatku. 3610
1771 nr XXII/143/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru. 3611
1772 nr XXII/146/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru. 3612
1773 nr XXII/147/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2002 r. 3612
1774 nr XXII/148/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3612
1775 nr XXIII/149/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/148/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3614
1776 nr XXVIII/266/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2002 r. 3615
1777 nr XXVIII/268/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. 3615
1778 nr XXVI/228/01 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3616
1779 nr XXVI/229/2001 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 3618
1780 nr XXVI/230/2001 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru. 3618
1781 nr XXVI/233/01 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 3619
1782 nr XXXIII/283/01 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2002 r. 3619
1783 nr XXXIII/284/01 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 r. 3620
1784 nr XXXIII/285/01 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2002 r. 3620
1785 nr XXXIII/286/01 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2002 r. 3625
1786 nr XXXVIII/541/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dla terenu 3625
1787 nr XXXVIII/542/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Miasta Inowrocławia. 3626
INFORMACJE:
1788 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/738-A/4/2001/III/ED z dnia 15 listopada 2001 r. zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Azotowych Anwil Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 3626
1789 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1189-A/7/2001/I/JP z dnia 26 listopada 2001 r. zatwierdzającej taryfę dla Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy S.A. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję 3631
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]