Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 90 Bydgoszcz, 05 grudzień 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1725 nr 303/2001 z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3571
1726 nr 304/2001 z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3571
1727 nr 305/2001 z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 3572
1728 nr 306/2001 z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3573
1729 nr 307/2001 z dnia 24 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 270/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3573
1730 nr 308/2001 z dnia 29 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 296/2001 w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 3574
1731 nr 309/2001 z dnia 29 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 264/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3574
1732 nr 310/2001 z dnia 29 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 112/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3575
1733 nr 311/2001 z dnia 29 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 282/2001 w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 3575
1734 nr 312/2001 z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3575
1735 nr 313/2001 z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3576
1736 nr 314/2001 z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie nr 313/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3577
1737 nr 315/2001 z dnia 6 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 281/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3577
1738 nr 316/2001 z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3578
1739 nr 317/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 305/2001 w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 3578
1740 nr 318/2001 z dnia 10 listopada 2001 roku w sprawie zwalczania wścieklizny. 3579
1741 nr 319/2001 z dnia 13 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 272/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3579
1742 nr 320/2001 z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3580
1743 nr 321/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie nr 243/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3580
1744 nr 322/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3581
1745 nr 323/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 238/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3582
1746 nr 324/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3582
1747 nr 325/2001 z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3583
1748 nr 326/2001 z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3583
1749 nr 327/2001 z dnia 21 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 306/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3584
1750 nr 328/2001 z dnia 22 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 214/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3585
1751 nr 329/2001 z dnia 22 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 233/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3585
1752 nr 330/2001 z dnia 22 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 245/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3586
1753 nr 331/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 151/2001 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 3586
1754 nr 332/2001 z dnia 28 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 303/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3586
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1755 nr 210/2001 z dnia 19 września 2001 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świeciu nad Wisłą. 3587
1756 nr 211/2001 z dnia 19 września 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Toruniu dla Miasta i Powiatu. 3588
1757 nr 259/2001 z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kikole i Rady Gminy w Skrwilnie. 3589
UCHWAŁY:
1758 nr XXVIII/133/2001 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie. 3592
1759 nr XXXV/581/2001 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grębocin - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 3594
1760 nr XXXV/582/2001 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla domków jednorodzinnych z usługami rzemiosł w Krobi. 3597
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]