Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 9 Bydgoszcz, 26 marzec 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
72 nr XVII/137/2000 r. Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica, w części dotyczącej działki geodezyjnej nr 130/1 położonej na gruntach wsi Płużnica na cele miesz 322
73 nr 508/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem S 40 ON, położonego u zbiegu ulic Fałata i Sienkiewicza. 325
74 nr XXVI/353/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 września 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic Polnej, Kolejowej, poznańskiej oraz linii kolejowej Gdynia- 327
75 nr XXII/87/00 Rady miejskiej w Grudziądzu z dnia 27 września 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego szlakiem kolejowym relacji Grudziądz-Malbork, odcinkiem ul. Waryńskiego, terenami zakładów 341
76 nr 599/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem J 33 UO, położonego w rejonie ulic Kasztanowej, Rydygiera i Cz 357
77 nr 674/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 384/93 Rady Miejskiej Torunia z dnia 28 października 1993 r. w sprawie określenia zasad ustalania poboru i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia 360
78 nr 675/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 667/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej na rok 2001. 360
79 nr 676/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, wnoszonych przez spółdzielnie 361
80 nr 683/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków stosowanych przez Toruńskie Wodociągi spółka z o.o. i Miejską Oczyszczalnię Ścieków spółka z o.o. 361
81 nr XXXV/333/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/285/2000 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na te 362
82 nr XXVIII/238/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie opłat za czynności ewidencyjne. 362
83 nr XXIII/185/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wlkp. z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/171/2000 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej w 2001 r. 363
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]