Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 89 Bydgoszcz, 30 listopad 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1699 nr XXXII/257/01 Rady Miasta Rypina z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rypina nr VI/36/99 z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Rypinie i ustalenia obwodu Gimnazjum w Rypinie. 3523
1700 nr XXXII/258/01 Rady Miasta Rypina z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/121/99 Rady Miasta Rypina z dnia 1 grudnia 1999 r. dotyczącej poszerzenia obwodu Gimnazjum w Rypinie. 3523
1701 nr XXXIII/273/01 Rady Miasta Rypina z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - 2001 r. w Szpitalu Powiatowym w Rypinie. 3523
1702 nr XXX/188/2001 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości ustalenia jednostkowej opłaty za wprowadzenie 1 metra sześciennego ścieków do oczyszczalni w Napolu. 3524
1703 nr XXVI/212/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kon 3524
1704 nr XXVI/213/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów Rady Miejskiej, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej w 2001 r. 3525
1705 nr XXVI/297/2001 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grudziądz. 3525
1706 nr XXXIII/188/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany granic obwodu oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej. 3526
1707 nr XX/126/2001 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach. 3527
1708 nr XX/ 130/2001 r. Rady Gminy Osięciny z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osięciny. 3528
1709 nr 134/01 Rady Gminy Rypin z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu gimnazjum. 3529
1710 nr XXVI/205/01 Rady Gminy w Bobrowie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 3536
1711 nr 364/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 656, 655/1, 653, położonych przy ul. Kościuszki w Świeciu. 3537
1712 nr 365/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1373/6 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 90. 3540
1713 nr 368/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 76/1 położonej we wsi Czaple Gmina Świecie. 3546
1714 nr XXX/321/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 3 października 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. 3549
1715 nr XXXI/327/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 3549
POROZUMIENIA:
1716 zawarte w dniu 16 lutego 2001 r. w Bydgoszczy pomiędzy Miastem Bydgoszcz na prawach powiatu a Powiatem Bydgoskim, w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności. 3560
1717 zawarte w dniu 30 kwietnia 2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Tucholskiego a Zarządem Miejskim w Tucholi, w sprawie powierzenia Gminie Tuchola niektórych zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Tucholskiego. 3561
1718 zawarte w dniu 30 kwietnia 2001 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim, w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego powierzania prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii. 3561
1719 zawarte w dniu 17 maja 2001 r. w Mogilnie pomiędzy Zarządem Gminy Mogilno a Zarządem Powiatu w Mogilnie, w sprawie włączenia Gimnazjum w Bielicach do Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach. 3562
1720 zawarte w dniu 30 maja 2001 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Bydgoskim Ziemskim w Bydgoszczy, w sprawie powierzenia wykonywania zadań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Koronowie. 3563
1721 zawarte w dniu 31 maja 2001 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem i Gminą w Kruszwicy w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości 100.000,00 zł jako dotacji celowej na kontynuację remontu drogi powiatowej nr 685 Kruszwica - Racice w zakres 3564
1722 zawarte w dniu 31 maja 2001 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem i Gminą w Janikowie w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości 200.000,00 zł jako dotacji celowej na modernizację ulicy Przemysłowej w Janikowie w zakresie przewidzianym do 3564
1723 zawarte w dniu 25 czerwca 2001 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Kruszwica w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości 45.000,00 zł jako bezzwrotnej pomocy finansowej - dotacji celowej na kontynuację remontu drogi powiatowej nr 689 Rac 3565
1724 zawarte w dniu 26 lipca 2001 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocław w sprawie przekazania przez Powiat Miastu środków w wysokości 200.000,00 zł jako bezzwrotną pomoc finansową - dotację celową na realizację inwestycji drogowej pn. - Budo 3566
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]