Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 88 Bydgoszcz, 26 listopad 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1689 nr XXV/168/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2001 rok. 3490
1690 nr 675/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zasad udzielania bonifikat od sprzed 3491
1691 nr XXXIX/549/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/261/96 z dnia 24 października 1996 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia. 3492
1692 nr XL 555/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XV/174/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Inowrocławia. 3495
1693 nr XL/556/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/261/96 z dnia 24 października 1996 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia. 3495
1694 nr XXIII/281/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej letniskowej terenu położonego w Płociczu Gmina Kamień Krajeński. 3497
1695 nr XXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej terenu położonego przy ulicy Polnej w Kamieniu Krajeńskim. 3502
1696 nr XXIII/283/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej terenów położonych w rejonie ulic Dworcowej i Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńs 3506
1697 nr XXIII/284/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej terenu przy ulicy Chojnickiej w Kamieniu Krajeńskim. 3512
1698 nr XXXVI/397/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Brodnicy w części dotyczącej działki nr 1541/12 przy ul. Podgórnej. 3517
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]