Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 87 Bydgoszcz, 23 listopad 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1679 nr XV/100/2001 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych urządzeń kanalizacyjnych. 3458
1680 nr XXVII/220/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/41/99 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gwardii Ludowej w Pruszczu. 3459
1681 nr XXVII/221/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/99 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie. 3459
1682 nr XXVII/222/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu. 3459
1683 nr XXVI/134/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytoń. 3462
1684 nr XXVIII/234/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka. 3465
1685 nr XXVIII/240/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej. 3469
1686 nr XXX/62/2001 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany obwodów głosowania na terenie Gminy-Miasto Grudziądz. 3470
1687 nr XXX/266/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Runowo Kraj. obejmujących teren 3477
1688 nr 59/XXXIV/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Zduńskiej 1/3 i Królewieckiej 41/43/45/47 - tzw. 3482
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]