Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 86 Bydgoszcz, 22 listopad 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1659 nr XXVIII/164/01 Rady Miejskiej w Wąpielsku z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 3423
1660 nr XXIV/313/01 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 3423
1661 nr XXVIII/247/01 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie. 3424
1662 nr XXX/179/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001. 3426
1663 nr XXVI/174/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie zmian do uchwały nr V/41/1999 Rady Miejskiej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. 3427
1664 nr XXVIII/132/2001 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Radziejowie. 3428
1665 nr XXVIII/134/2001 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ich przebiegu. 3428
1666 nr XXVIII/136/2001 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/101/2000 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 3430
1667 nr XXVI/148/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych w Osiu. 3430
1668 nr XXVI/149/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wysypiska śmieci we Wierzchach. 3431
1669 nr XXIV/213/2001 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa. 3431
1670 nr XXIV/213/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie. 3431
1671 nr XXIV/214/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za najem lokali socjalnych, wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy Łabiszyn. 3433
1672 nr XXIV/215/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w mieszkaniowy zasób Gminy Łabiszyn. 3434
1673 nr XXIV/216/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania i finansowania zadań własnych Gminy Łabiszyn w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 3434
1674 nr XXIX/255/01 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXVIII/247/011 z dnia 21 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie. 3435
1675 nr XXIX/256/01 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom w nabywaniu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. 3435
1676 nr XXXII/187/01 Rady Miejskiej w Wąpielsku z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. 3436
1677 nr XXXI/400/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Koronowo obejmujących: w Gogolinku działkę nr 109/3, we Wtelnie działki nr 46, nr 114, nr 116/1, nr 135/1, 3437
1678 nr XLII/1248/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2001 r. w sprawie sprzedaży byłych mieszkań zakładowych na rzecz ich aktualnych najemców oraz ustalenia bonifikaty. 3453
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]