Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 85 Bydgoszcz, 21 listopad 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1649 nr XXIX/162/2001 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 r. 3378
1650 nr XXVII/332/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie. 3378
1651 nr XXVI/250/01 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia w Szpitalu Rejonowym im. Janusza Korczaka w Szubinie obwodu głosowania, ustalenia jego granicy i numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia w 3380
1652 nr 155/XXVIII/2001 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu bydgoskiego, opracowanej w związku z II etapem reformy edukacji. 3382
1653 nr XXVII/262/01 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie Statutu Gminy Szubin. 3683
1654 nr XXVII/263/01 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie. 3384
1655 nr XXVII/264/01 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie. 3386
1656 nr XXXI/398/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, mieszkaniowej i letniskowej przy ul. Pomianowskiego w Koronowie (dz. nr ewid. 195/1, 196/7, 198/4 3388
1657 nr XXXI/399/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących w Mieście Koronowo w Pieczyskach część działki nr 7/25 i w Gminie Koronowo: we wsi Tryszczyn działkę n 3401
1658 nr 850/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 13 września 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży. 3416
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]