Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 84 Bydgoszcz, 16 listopad 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1628 nr 289/01 z dnia 10 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 3335
1629 nr 290/2001 z dnia 10 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 217/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3336
1630 nr 291/2001 z dnia 10 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 56/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3336
1631 nr 292/2001 z dnia 12 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 250/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3336
1632 nr 293/2001 z dnia 12 października 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3337
1633 nr 294/2001 z dnia 12 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 229/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3338
1634 nr 295/2001 z dnia 12 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 244/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3338
1635 nr 296/2001 z dnia 15 października 2001 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 3338
1636 nr 297/2001 z dnia 18 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 254/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3339
1637 nr 298/2001 z dnia 18 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 253/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3339
1638 nr 299/2001 z dnia 18 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 247/2001 zmienione rozporządzeniem nr 249/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3340
1639 nr 300/2001 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3340
1640 nr 301/2001 z dnia 19 października 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 255/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 3341
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1641 nr 232/2001 z dnia 16 października 2001 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lipnie. 3342
1642 nr 234/2001 z dnia 16 października 2001 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią. 3343
1643 nr 239/2001 z dnia 19 października 2001 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żninie. 3351
1644 nr 244/2001 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim. 3353
1645 nr 245/2001 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie. 3355
UCHWAŁY:
1646 nr XVI/129/2000 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrwilno. 3357
1647 nr XVI/130/2001 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rekreację i wypoczynek położonych we wsi Urszulewo - etap I (bez części dz. 8UTp i 9MN,UT2) dotycz 3365
1648 nr XVI/131/01 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne o niskiej intensywności zabudowy położonych we wsi Skrwilno na działce o numerze ewiden 3372
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]