Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 83 Bydgoszcz, 15 listopad 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1619 nr XVI/117/01 Rady Gminy Kikół z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kikole. 3302
1620 nr XXI/191/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich. 3308
1621 nr XXV/271/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt. 3308
1622 nr VIII/41/2001 Rady Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych. 3308
INFORMACJE:
1623 z dnia 22 października 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1405-A/5/2001/III/ED zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z o.o. siedzibą w Pakości na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 3315
1624 z dnia 23 października 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/295C/273/W/3/2001/ASA w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności, przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brodnicy, okreś 3319
1625 z dnia 31 października 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/273-A/4/2001/III/MW zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję 3319
1626 z dnia 7 listopada 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/33-A/5/2001/III/RO zatwierdzającej taryfę dla 3325
1627 z dnia 7 listopada 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1299-A/6/2001/I/AJ zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Łasin prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Kom 3328
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]