Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 82 Bydgoszcz, 13 listopad 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1601 nr 247/01 z dnia 10 listopada 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno. 3263
UCHWAŁY:
1602 nr XXIII/228/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Cekcyn. 3265
1603 nr XXIII/237/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie. 3265
1604 nr XXVII/331/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie. 3265
1605 nr XXVII/340/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Glinkach oraz zmiany obwodu szkolnego. 3267
1606 nr XXI/158/01 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie stwierdzenia prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków. 3268
1607 nr XXVIII/138/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania. 3268
1608 nr XXIX/368/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 3269
1609 nr XXIX/248/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wystawienie świadectw pochodzenia zwierząt. 3269
1610 nr XXIX/249/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia opłat za znakowanie zwierząt gospodarskich. 3269
1611 nr XVIII/170/2001 Rady Gminy Śliwice z dnia 20 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych. 3270
1612 nr X/36/2001 Zgromadzenia Związku Gmin - Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin - Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy z siedzibą w Pruszczu. 3270
1613 nr XXXII/233/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy. 3271
1614 nr XXXII/234/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie. 3271
1615 nr 759/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru oznaczonego symbolem J91ZP - osiedle "Winnica II" w Toruniu, będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miast 3272
1616 nr XLI/343/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chełmży. 3290
1617 nr XXVIII/214/2001 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń stanowiących własność gminy. 3297
1618 nr XXVII/186/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz w szczególnie uzasadnionym przepadku dla uczniów s 3297
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]