Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 8 Bydgoszcz, 21 marzec 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
57 nr XXIII/180/2000 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania, na rzecz Szpitala Powiatowego w Żninie nieruchomości będącej własnością Powiatu Żnińskiego. 287
58 nr XXI/176/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 4 października 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Nowej Wsi Wielkiej. 287
59 nr XXX/273/2000 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 października 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową obszaru działki nr 920/3 przy ulicy Kochanowskiego w Tucholi. 298
60 nr XXX/274/2000 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 października 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo - mieszkalną obszaru działki nr 113/1 we wsi Mały Mędromierz Gmina Tuchola. 301
61 nr XXIII/282/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 października 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 249/3 w Samociążku Gmina Koronowo. 304
62 nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe. 307
63 nr XXVIII/482/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotoria. 308
64 nr XXVIII/483/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 73/3 i 74/3 w Rogówku. 313
65 nr 2/2001 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w budżecie Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2001 ora 316
66 nr 4/2001 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Grudziądz na rok 2001 oraz prawidłowości załączonej do budżetu 316
67 nr 177/XXI/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności ewidencyjne. 316
68 nr XXV/211/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe organów Gminy. 317
69 nr XXII/229/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. 317
POROZUMIENIA:
70 aneks nr 3/2000 spisany w dniu 15 grudnia 2000 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Nakle nad Notecią a Zarządem Gminy i Miasta Szubin do porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 1990 r. między Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Żninie a Zarządem Gminy i Miasta 318
71 aneks nr 5/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. do porozumienia z dnia 12 września 1990 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Nakle nad Notecią a Zarządem Miejskim w Kcyni. 319
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]