Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 79 Bydgoszcz, 06 listopad 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1510 nr 243/2001 z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Świeciu nad Osą. 3143
UCHWAŁY:
1511 nr XXVIII/152/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości. 3145
1512 nr XXVIII/153/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. 3145
1513 nr XXVIII/154/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej. 3146
1514 nr XXVIII/155/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych. 3146
1515 nr XXIX/160/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów. 3147
1516 nr XXVI/235/2001 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 lutego 2001 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXV/251/98 z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie. 3147
1517 nr XXIII/140/2001 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Brodnica. 3147
1518 nr XXIII/141/2001 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 ścieków wprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Brodnica. 3148
1519 nr XX/142/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 3148
1520 nr XX/144/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 3148
1521 nr XX/145/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego. 3149
1522 nr XXIII/179/2001 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy. 3149
1523 nr XVII/159/2001 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 3156
1524 nr XVIII/93/2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 3157
1525 nr XVIII/94/2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 3158
1526 nr XVIII/95/2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiek na 2001 r. 3158
1527 nr XVIII/100/2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów. 3159
1528 nr XVIII/101/2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy na rok 2001. 3160
1529 nr XXX/251/2001 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie budżetu miasta na 2001 r. 3161
1530 nr XXII/155/2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubiewo na rok 2001 oraz harmonogramu działań i preliminarza finansowego w zakresie rozwią 3161
1531 nr XXII/156/2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 3172
1532 nr XXII/160/2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw miejscowości w Gminie Lubiewo. 3172
1533 nr XXII/161/2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji bibliotek w Bysławiu i Suchej. 3173
1534 nr XXII/162/2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki czesnego w przedszkolach oraz w oddziałach 3173
1535 nr XXXII/158/2001 Rady Gminy Raciążek z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zasad zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 3174
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]