Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 77 Bydgoszcz, 30 paĽdziernik 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1454 nr XXVIII/164/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 3066
1455 nr XXXII/216/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy. 3066
1456 nr XXXII/220/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3066
1457 nr XXII/103/2001 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki w Radziejowie z siedzibą w Płowcach. 3068
1458 nr XXI/10/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rogowo. 3069
1459 nr XXV/127/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bytoniu. 3069
1460 nr 754/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem P 55 ZD, położonego w trójkącie ulic Przy Grobli, Nieszawskiej i Zagrodowe 3070
1461 nr XVIII/124/2001 Rady Gminy Topólka z 27 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Emilianowie. 3073
1462 nr XXX/180/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wąpielsk. 3073
1463 nr XXX/181/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąpielsk w części wsi Wąpielsk II obejmującej teren o funkcji mieszkaniowo-usługowej. 3073
1464 nr XXX/182/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąpielsk w części wsi Półwiesk Mały obejmującej teren o funkcji mieszkaniowo-usługowej. 3076
1465 nr XXX/183/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąpielsk w części wsi Kiełpiny obejmującej teren o funkcji mieszkaniowo-usługowej. 3079
1466 nr XXV/188/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu kolektora ściekowego na odcinku Złotniki-Rogowo. 3082
1467 nr XXV/189/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu kolektora ściekowego na odcinku Lubcz-Rogowo. 3093
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]