Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 76 Bydgoszcz, 26 paĽdziernik 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1436 nr 205/2001 z dnia 12 września 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy. 3035
UCHWAŁY:
1437 nr XXI/145/2000 Rady Gminy Łubianka z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Pigża w przedmiocie budownictwa mieszkalnego. 3036
1438 nr XXI/146/2000 Rady Gminy Łubianka z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze sołectwa Warszewice w przedmiocie budownictwa mieszkalnego. 3041
1439 nr XXVI/237/2000 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej. 3044
1440 nr XXXIX/364/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi. 3049
1441 nr XXXIX/365/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie funkcjonowania targowiska komunalnego na terenie Gminy Tuchola. 3049
1442 nr XXXIX/366/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 3050
1443 nr XXVII/244/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej. 3050
1444 nr XXVII/213/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie likwidacji zarządu budynków mieszkalnych w Solcu Kujawskim. 3051
1445 nr XXVIII/145/2001 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia wzorów herbu, flagi, sztandaru, pieczęci, łańcucha Starosty Świeckiego i laski Przewodniczącego Rady Powiatu. 3051
1446 nr XXXVIII/453/200 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Potulice. 3062
1447 nr XXXVIII/454/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Paterek. 3062
1448 nr XXXVIII/455/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Suchary. 3062
1449 nr XXXVIII/456/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gorzeń. 3062
1450 nr XXXVIII/457/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karnówko. 3063
1451 nr XXXVIII/458/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Występ. 3063
1452 nr XXXVIII/465/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie opłat za 1 m2 powierzchni użytkowej garażu i pomieszczeń gospodarczych. 1452
1453 nr XXV/184/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m3 wody pitnej. 3064
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]