Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 75 Bydgoszcz, 24 paĽdziernik 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1408 nr XXV/185/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na rok 2001. 2999
1409 nr XXIV/124/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2001. 2999
1410 nr XXIV/194/01 Rady Gminy w Bobrowie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowo na rok 2001. 3000
1411 nr XXIV/195/01 Rady Gminy w Bobrowie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 1 m3 wody pobieranej z wodociągów gminnych. 3002
1412 nr XXI/104/2001 Rady Gminy Kowal z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2001 rok. 3002
1413 nr 122/01 Rady Gminy Rypin z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2001. 3003
1414 nr XXX/167/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2001 rok. 3004
1415 nr 592/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 549/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2001 r. 3005
1416 nr XXIV/309/2001 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok. 3006
1417 nr XXIII/159/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2001. 3007
1418 nr XVII/111/01 Rady Gminy Choceń z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok. 3008
1419 nr XXI/151/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3008
1420 nr XXI/127/2001 Rady Gminy Zbójno z dnia 20 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3010
1421 nr 614/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 549/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2001 r. 3010
1422 nr XXI/259/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawianiu lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 3011
1423 nr XXIV/216/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2001 rok. 3012
1424 nr II/18/01 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt. 3012
1425 nr II/19/01 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r. 3013
1426 nr II/21/01 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie opłat za pobór wody ze zbiorowych urządzeń zaopatrzenia wsi oraz odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Unisław. 3014
1427 nr XX/157/2001 Rady Gminy w Bukowcu z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu. 3014
1428 nr 626/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 549/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2001 r. 3016
1429 nr XXII/165/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu. 3017
1430 nr XXII/166/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej. 3017
1431 nr 637/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 549/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2001 r. 3017
1432 nr 645/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 549/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2001 r. 3018
1433 nr 656/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 549/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2001 r. 3019
INFORMACJE:
1434 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy nr OPO-820/9565-A/9/2001/II/AK Przedsiębiorstwa Budowlano - Instalacyjnego 3020
1435 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy nr OPO-820/1733-A/5/2001/III/MJ dla Gminy i Miasta Lubraniec prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakł 3027
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]