Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 73 Bydgoszcz, 17 paĽdziernik 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1361 nr XXII/233/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2001. 2931
1362 nr 14/XXVIII/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie zasad ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Włocławka. 2932
1363 nr XXVII/23/2001 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001. 2939
1364 nr XXV/117/2001 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie budżetu Gminy Kęsowo na 2001 rok. 2939
1365 nr XXXI/218/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001. 2940
1366 nr XXXI/220/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gniewkowie. 2940
1367 nr XXVIII/354/2001 Rady Gminy w Kruszwicy z dnia 14 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica. 2940
1368 nr XX/7/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Rogowie. 2941
1369 nr XXX/169/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/154/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31.01.2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzelnie. 2941
1370 nr XXVI/117/01 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze. 2942
1371 nr XXXVI/1094/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Specjalistycznej 2942
1372 nr XXVII/235/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Więcborku. 2942
1373 nr XVIII/133/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/128/97 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy mie 2943
1374 nr XVIII/134/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu Sp. z o. o. 2943
1375 nr XVIII/135/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/95/2000 Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie ustalenia odpłatności za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca ich pochodzenia. 2944
1376 nr XXXII/325/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. 2944
1377 nr 147/XIX/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i od zmian wpisu. 2945
1378 nr 151/XIX/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic obwodów. 2945
1379 nr XXXI/161/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dąbrowa. 2945
1380 nr 55/XXXII/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta Włocławka. 2946
INFORMACJE:
1381 z dnia 28 września 2001 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/290A/546/W/3/2001/BK oraz nr PCC/303A/546/W/3/2001/BK zmieniających warunki prowadzenia przez koncesjonariusza MZECiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie działalności w zakresie wytwarz 2951
1382 z dnia 1 października 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2252-A/4/2001/I/AS zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2951
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]