Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 72 Bydgoszcz, 12 paĽdziernik 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1346 nr XVI/95/00 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Świecie nad Osą. 2898
1347 nr XXXVIII/314/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 23 luty 2001 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001. 2905
1348 nr XXVI/98/2001 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2001 r. 2907
1349 nr XXI/126/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 r. 2908
1350 nr XXIII/187/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie likwidacji Szkół Filialnych w Brudzyniu, Juncewie, Laskowie. 2909
1351 nr XXVII/210/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2001 r. 2909
1352 nr XXVI/190/2001 Rady Gminy w Jabłonowie Pomorskim z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie. 2910
1353 nr XXVII/292/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim dotyczącej szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze. 2910
1354 nr XXIX/259/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych. 2911
1355 nr 338/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 22/3 położonej we wsi Terespol, nr 1/15 i nr 18/1 położonych we wsi Polski Konopat Gmina Świecie. 2911
1356 nr XLIII/354/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Pluskowęsy obejmującej teren przeznaczony pod oświatę i wychowanie. 2922
1357 nr XLIII/360/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmża. 2925
1358 nr XLIII/361/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z gminnej sieci wodociągowej. 2925
1359 nr XLIII/365/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania. 2925
1360 nr XXXV/219/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 września 2001 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tucholi. 2926
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]