Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 71 Bydgoszcz, 11 paĽdziernik 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1340 nr VII/221/2001 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego miejscowości z Gminy Włocławek. 2854
1341 nr XXX/208/2001 r. Rady Gminy Rojewo z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tymczasowej eksploatacji kruszywa, docelowo rekreacji lub hodowli ryb we wsi Glinno Wielkie w Gminie Rojewo. 2860
1342 nr XXX/209/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i produkcji w Zawiszynie, sołectwo Rojewice - Zawiszyn, Gmina Rojewo. 2864
1343 nr XXX/210/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności produkcyjnej i usług związanych z wykorzystaniem i unieszkodliwianiem odpadów w Jezuickiej Strudze, sołectwo Jaszcz 2868
1344 nr XXXII/120/2001 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia w części dotyczącej wsi Świedziebnia i Janowo. 2872
1345 nr XXXII/121/2001 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia w części dotyczącej wsi Mełno, Janowo, Okalewko, Ostrów, Zasadki, Rokitnica Nowa, Zasady Now 2878
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]