Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 70 Bydgoszcz, 05 paĽdziernik 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1325 nr 252/2001 z dnia 19 września 2001 r. w sprawie podziału wód płynących, stanowiących własność Skarbu Państwa, na obwody rybackie. 2815
UCHWAŁY:
1326 nr XXIII/142/2000 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 września 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Łasin. 2842
1327 nr XXII/158/2000 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 października 2000 r. w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Statutu Gminy Wielgie. 2842
1328 nr XIX/131/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pakość. 2842
1329 nr XVI/103/2000 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Osięciny. 2843
1330 nr XV/100/2000 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeziora Wielkie. 2843
1331 nr XX/258/2000 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Inowrocław. 2844
1332 nr XXV/184/2000 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 6 do Statutu Gminy Wielgie. 2844
1333 nr XXIII/139/2001 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej. 2845
1334 nr XXXVII/512/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 września 2000 r. nr XXVI/363/2000 w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych stanowiących własność miasta Inowrocławia na rzecz najemców lub dzierżawców oraz określenia zasad ich zbywania. 2845
1335 nr XXXVII/513/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu-Mątwach. 2845
1336 nr XXXVII/515/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XV/174/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Inowrocławia. 2846
1337 nr XXXVII/519/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia przez Zarząd Miasta Inowrocławia wkładów niepieniężnych na zwiększenie kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Miasta Inowrocławia. 2847
1338 nr XXX/391/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie. 2847
1339 nr XXV/183/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Dąbrowie nr XXVIII/147/2001 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy w Dąbrowie nr X/49/99 z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dąbrowie. 2850
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]