Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 69 Bydgoszcz, 03 paĽdziernik 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1314 nr 266/2001 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zakazu stosowania w żywieniu bydła, owiec o kóz pasz zawierających białko zwierzęce z wyjątkiem mleka i przetworów mlecznych. 2779
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1315 nr 226/01 z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie. 2779
UCHWAŁY:
1316 nr 336/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 167, 182/10, 200/7 położonych we wsi Gruczno Gmina Świecie. 2780
1317 nr 337/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 241/7 położonej we wsi Sartowice Gmina Świecie. 2786
INFORMACJE:
1318 z dnia 24 sierpnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/658B/2254/W/3/2001/BK na wniosek Gminy Gniewkowo, prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2791
1319 z dnia 11 września 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/375A/1343/W/3/2001/ASA i PCC/393A/1343/W/3/2001/ASA na wniosek Elektrociepłowni 2791
1320 z dnia 11 września 2001 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/291A/415/W/3/2001/BK oraz nr PCC/305A/415/W/3/2001/BK na wniosek przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 2791
1321 z dnia 12 września 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/81-A/5/2000/II/AS zatwierdzającej taryfę dla 2792
1322 z dnia 21 września 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-820/6-W-B/13/2001/II/AR zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne Dalkia Termika S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej prowadzo 2798
1323 z dnia 24 września 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/603-A/2/2001/III/ED zatwierdzającej taryfę dla Miasta Lipna prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Obsługi Komunalnej Mi 2803
1324 z dnia 26 września 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2251-A/2/2001/III/AS zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janikowie na przesyłanie i dystrybucję, obrót ciepłem. 2809
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]