Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 68 Bydgoszcz, 28 wrzesień 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1292 nr 185/2001 z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tucholi. 2743
UCHWAŁY:
1293 nr XVIII/202/2000 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Złotniki Kujawskie. 2748
1294 nr 108/XVI/2000 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Piotrków Kujawski. 2748
1295 nr XIX/96/2000 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 7 września 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy w Bytoniu. 2748
1296 nr XXI/103/2000 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/16/99 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu. 2749
1297 nr XX/114/2000 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 września 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego. 2749
1298 nr XX/86/2000 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 października 2000 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Książki. 2749
1299 nr XXXIII/277/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chełmża. 2750
1300 nr XVII/133/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r. w spawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego. 2750
1301 nr XXI//229/2000 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 listopada 2000 r. w spawie zmiany Statutu Gminy Złotniki Kujawskie. 2750
1302 nr XII/90/2000 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy. 2751
1303 nr XX/203/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 listopada 2000 r. o zmianie Statutu Gminy Szubin. 2751
1304 nr XXIV/137/2000 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbiczno. 2751
1305 nr XXII/102/00 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielka Nieszawka. 2752
1306 nr XXV/141/2000 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kijewo Królewskie. 2756
1307 nr XIX/162/2000 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Wąbrzęźno. 2756
1308 nr XXI/112/2000 Rady Powiatu Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu. 2756
1309 nr 184/XXII/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno. 2757
1310 nr 209/XXVI/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chełmno. 2757
1311 nr XXIII- 151/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Brudnowie. 2763
1312 nr XXIII-152/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Zbrachlinie. 2769
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1313 z dnia 26 września 2001 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 2774
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]