Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 67 Bydgoszcz, 27 wrzesień 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1282 nr 257/2001 z dnia 20 września 2001 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 2710
1283 nr 258/2001 z dnia 20 września 2001 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 2710
1284 nr 261/01 z dnia 24 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową. 2713
1285 nr 262/01 z dnia 24 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową. 2717
UCHWAŁY:
1286 nr XXXII/321/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod miejskie targowisko przy ul. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim. 2720
1287 nr 309/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Świeciu. 2724
1288 nr 310/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej w Świeciu. 2730
1289 nr XXXIV/200/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Strzelno. 2736
1290 nr XXXIV/201/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzelnie. 2738
1291 nr XXXIV/209/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności związanych z wypalaniem słomy i pozostałości roślinnych na polach. 2738
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]