Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 66 Bydgoszcz, 25 wrzesień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1271 nr 478/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2000 r. w sprawie określania zasad, trybu i harmonogramu przygotowania programu wojewódzkiego w celu uzyskania wsparcia państwa w ramach ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionaln 2666
1272 nr 551/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opracowania wojewódzkiego programu operacyjnego w celu realizacji założeń strategii rozwoju województwa. 2673
1273 nr XVIII/203/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie oraz zmiany obwodu szkolnego. 2678
1274 nr XVIII/204/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 2 w Koronowie oraz zmiany obwodu szkolnego. 2678
1275 nr XVIII/205/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany obwodów szkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie i Szkoły Podstawowej w Buszkowie. 2679
1276 nr XVIII/206/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Wiskitnie oraz zmiany obwodu szkolnego. 2679
1277 nr XVIII/207/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Salnie i zmiany obwodu szkolnego. 2679
1278 nr XVIII/208/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Więzownie i zmiany obwodu szkolnego. 2680
1279 nr XVIII/209/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego szkół: Szkoły Podstawowej w Buszkowie i Szkoły Podstawowej w Makowarsku oraz likwidacji Szkoły Filialnej w Lucimiu. 2680
1280 nr XXVIII/352/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tryszczynie Gmina Koronowo. 2681
1281 nr XVIII/119/2001 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń. 2684
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]