Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 65 Bydgoszcz, 24 wrzesień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1252 nr V/25/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie. 2643
1253 nr V/26/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie. 2643
1254 nr V/27/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim. 2644
1255 nr V/28/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Buszkowie. 2644
1256 nr V/29/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Witoldowie. 2644
1257 nr V/30/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim. 2645
1258 nr V/31/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sitowcu. 2645
1259 nr V/32/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wtelnie. 2646
1260 nr V/33/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku. 2646
1261 nr V/34/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie. 2646
1262 nr V/35/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum we Wtelnie. 2647
1263 nr V/36/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Koronowie. 2647
1264 nr V/37/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Koronowie. 2648
1265 nr V/38/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Mąkowarsku. 2648
1266 nr V/39/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Wierzchucinie Królewskim. 2648
1267 nr XXXIII/185/2001 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą Słowackiego, E. Stachury a Graniczną w Aleksandrowie Kujawskim. 2649
1268 nrXXXIII/186/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Wspólnej, działka nr 17/3 w Aleksandrowie Kujawskim. 2653
1269 nr XXXIII/187/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej, działka nr 1/1 i 1/2 w Aleksandrowie Kujawskim. 2656
INFORMACJA
1270 z dnia 28 sierpnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/569-A/4/2001/II/RO zatwierdzającej taryfę dla 2660
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]