Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 64 Bydgoszcz, 20 wrzesień 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1222 nr 196/2001 z dnia 10 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 85/2001 z dnia 16 marca 2001 r. zmienione rozporządzeniem nr 127/2001 z dnia 18 kwietnia 2001 r. i zmienione rozporządzeniem nr 162/2001 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zwalczania wściekliz 2607
1223 nr 197/2001 z dnia 10 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 80/2001 z dnia 8 marca 2001 r. zmienione rozporządzeniem nr 150/2001 z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2607
1224 nr 212/2001 z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2608
1225 nr 213/2001 z dnia 1 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 37/2001 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2608
1226 nr 214/2001 z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2609
1227 nr 215/2001 z dnia 1 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 25/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2609
1228 nr 216/2001 z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2610
1229 nr 217/2001 z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2611
1230 nr 218/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2611
1231 nr 219/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 186/2001 z dnia 13 czerwca 2001 r. zmienione rozporządzeniem nr 191/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2612
1232 nr 220/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 189/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2613
1233 nr 221/2001 z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2613
1234 nr 222/2001 z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2614
1235 nr 223/2001 z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 2615
1236 nr 224/2001 z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 2615
1237 nr 227/2001 z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 2616
1238 nr 228/2001 z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie zwalczania zgnilca europejskiego pszczół. 2616
1239 nr 229/2001 z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2617
1240 nr 231/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 193/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2617
1241 nr 232/2001 z dnia 23 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 207/2001 z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2618
UCHWAŁY:
1242 nr XXI/255/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy położonego nad jeziorem Mochel we wsi Orzełek i w Mieście Kamień Krajeński. 2618
1243 nr XXI/256/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy drodze do Witkowa w gminie Kamień Krajeński. 2625
1244 nr 760/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem M64PP oraz części obszarów oznaczonych symbolami: M65EC, M69ZL, położonych mi 2630
1245 nr XXXIII/200/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych. 2632
1246 nr XXXIII/201/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Technikum dla Dorosłych. 2632
1247 nr XXXIII/202/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. 2632
1248 nr XXXIII/205/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie określenia działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi oraz uzgodnienia jej dziennego czasu pracy. 2633
1249 nr XXXIII /209/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych na terenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego. 2633
1250 nr XXXV/385/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w części obszaru oznaczonego G1-06-ZZ-M - 06.1.Z oraz 06.2.KL, w rejonie ul. Niskie Brodno. 2634
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1251 z dnia 19 września 2001 r. o sprostowaniu błędów. 2638
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]