Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 63 Bydgoszcz, 18 wrzesień 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1215 nr 206/2001 z dnia 13 września 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czernikowie. 2566
UCHWAŁY:
1216 nr 784/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń zbywanych na rzecz najemców i od należności za prawo do gruntu przekaz 2568
1217 nr 790/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży. 2569
1218 nr 803/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów zamkniętych oraz zmian w podziale Miasta Torunia na obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2570
1219 nr 816/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów Gminy Miasta Toruń w dzierżawę oraz określania wysokości czynszów. 2597
1220 nr 817/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad zmiany umów o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 2602
1221 nr 827/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Torunia nr 458/2000 z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. 2603
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]