Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 62 Bydgoszcz, 14 wrzesień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1210 nr IV/58/00 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 28 wrzeonia 2000 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Unisław. 2530
1211 nr V/65/00 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Unisław. 2551
1212 nr 41/XXXII/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławka w zakresie obszaru zawartego pomiędzy ulicami Łęgską, Płocką, Barską, Polną, Stodólną i Okrężną. 2551
1213 nr 51/XXXII/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej na rok podatkowy 2000. 2560
INFORMACJA
1214 z dnia 28 sierpnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/388-A/4/2001/III/JP zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybu 2560
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]