Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 61 Bydgoszcz, 12 wrzesień 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1185 nr 193/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2495
1186 nr 194/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 172/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2495
1187 nr 195/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 2496
1188 nr 199/2001 z dnia 13 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 119/2001 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania zgnilca złośliwego pszczół. 2496
1189 nr 200/2001 z dnia 13 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 184/2001 z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2497
1190 nr 201/2001 z dnia 13 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 141/2001 z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2497
1191 nr 202/2001 z dnia 13 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 97/2001 z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2497
1192 nr 203/2001 z dnia 13 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 174/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2498
1193 nr 204/2001 z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2498
1194 nr 205/2001 z dnia 17 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 158/2001 z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2499
1195 nr 206/2001 z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2499
1196 nr 207/2001 z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2500
1197 nr 208/2001 z dnia 20 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 171/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2501
1198 nr 209/2001 z dnia 20 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 117/2001 z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2501
1199 nr 210/2001 z dnia 20 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 187/2001 z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2502
1200 nr 211/2001 z dnia 20 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 153/2001 z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia środków zabezpieczających przed wystąpieniem pryszczycy. 2502
1201 nr 230/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie nr 146/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie podziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego na obwody łowieckie. 2502
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1202 nr 199/01 z dnia 11 września 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tucholi. 2503
UCHWAŁY:
1203 nr XXXV/290/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod obsługę komunikacji samochodowej we wsi Grzywna. 2504
1204 nr XXXV/291/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Grzywna obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe. 2507
1205 nr XXXV/292/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przemysł we wsi Grzywna. 2510
1206 nr XXXV/293/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Zelgno. 2513
1207 nr XXXV/294/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Kiełbasin obejmującej teren pod eksploatację kruszywa. 2516
1208 nr XL/366/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Głuchowo. 2518
1209 nr XXXVI/359/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmna, w części obejmującej obszar Miasta Chełmna, ograniczony ulicą Toruńską, ulicą Danielewskiego, ulicą Fi 2521
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]