Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 60 Bydgoszcz, 11 wrzesień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1160 nr XIV/84/2000 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia granic obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach. 2463
1161 nr XIV/80/00 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 lutego 2000 r. zmieniająca uchwałę nr VI/37/99 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów. 2463
1162 nr XIV-68/2000 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Jaranowie. 2463
1163 nr XV/78/2000 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/16/99 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 1999 r. 2464
1164 nr XIX/252/00 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2464
1165 nr XXIII/119/2000 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/16/99 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu. 2466
1166 nr XVIII/135/2000 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2466
1167 nr XVIII/136/2000 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum nr 1. 2466
1168 nr XXXII/183/2001 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem w dyspozycji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie. 2467
1169 nr XXXII/333/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/278/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 czerwca 2000 r. dotyczącej określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Mi 2468
1170 nr XXXII/339/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XII/165/99 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna. 2469
1171 nr XXVIII/157/2001 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2469
1172 nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie. 2471
1173 nr XXIII/226/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. 2473
1174 nr XXVI/322/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr XXIV/288/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie regulaminu targowisk. 2473
1175 nr XXVI/325/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie regulaminu świetlic wiejskich działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie. 2474
1176 nr XXVI/271/2001 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001 oraz przyjęcia sprawozdania za rok 2000. 2475
1177 nr XXII/116/2001 Rady Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie zasad użycia herbu i flagi powiatu wąbrzeskiego. 2478
1178 nr XXII/119/2001 Rady Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych. 2478
1179 nr XXVIII/232/01 Rady Miasta Rypina z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/31/99 Rady Miasta Rypina z dnia 29 stycznia 1999 r. zatwierdzającej Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rypinie. 2479
1180 nr XXIV/302/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2482
1181 nr XXVII/122/2001 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wprowadzenia funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej z rehabilitacyjną na terenach rolnych we wsi Ostrowite nad jeziorem Ostro 2483
1182 nr XXXIX/370/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1865 położonej w Tucholi u zbiegu ulic Rzeźnickiej i Chojnickiej. 2487
1183 nr XXV/144/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Boniewo. 2491
1184 nr 163/XXIX/2001 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych na trenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego. 2491
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]