Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 57 Bydgoszcz, 31 sierpień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1152 nr XXI/186/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźna dot. zespołu garaży przy ul. Wspólnej. 2250
1153 nr XXXV/469/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu. 2252
1154 nr 761/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolami J 72 MN, J 91 ZP, położonego pomiędzy ulicami Turystyczną, Wianki i G 2265
1155 nr 763/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem P 43 MN, położonego przy ul. Poznańskiej i przy ul. Szubińskiej. 2268
1156 nr XXIV/222/27/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Mrocza i zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrocza we wsiach Kosowo, Krukó 2271
INFORMACJA
1157 z dnia 13 sierpnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2198-A/5/2001/I/AJ zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 2287
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]