Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 56 Bydgoszcz, 30 sierpień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1144 nr XIII/150/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty dot. terenów mieszkaniowych. 2210
1145 nr XIII/151/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Stary Toruń tereny mieszkaniowe. 2213
1146 nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 128/7, 128/8, 652/1, 687/4 i 737/2 w Mieście Kcynia. 2216
1147 nr XXV/264/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 20 w Malicach, części działek 77 i 78 oraz działek 79, 80, 81, 207 i 275 w Dziewierzewie, część działki nr 783 2227
1148 nr XXII/234/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Kcyni. 2240
1149 nr XXII/235/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Kcynia. 2242
1150 nr XXIV/239/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych. 2246
1151 nr XXIV/240/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie uwzględnienia podliczników wodomierzowych przy naliczaniu opłaty za ścieki. 2246
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]