Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 54 Bydgoszcz, 21 sierpień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1130 nr XIX/169/2000 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Mrocza. 2142
1131 nr XXV/208/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2001 rok. 2158
1132 nr XXV/209/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka. 2159
1133 nr XXV/210/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. 2164
1134 nr XXX/58/01 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 2167
1135 nr XXIX/246/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie dokonania zmiany w podziale Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych ustalonych uc 2170
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]