Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 53 Bydgoszcz, 16 sierpień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1120 nr 17/XXIX/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Lisek we Włocławku. 2106
1121 nr 27/XXX/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy ulicą Ptasią, Leśną, Barską, terenem jednostki wojskowej, Okrę 2116
INFORMACJE:
1122 z dnia 24 lipca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/1033-B/64/3/2001/I/BSt w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu SIM S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. 2122
1123 z dnia 27 lipca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1635-A/2/2001/III/ED zatwierdzającej taryfę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lipnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2122
1124 z dnia 30 lipca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/715-A/7/2001/I/AK zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie ciepła. 2127
1125 z dnia 31 lipca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/222A/530/W/3/2001/BK zmieniającej koncesję w zakresie wytwarzania ciepła, na wniosek przedsiębiorcy: 2130
1126 dnia 31 lipca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/706C/537/W/3/2001/RW zmieniającej przedmiot i zakres działalności określony w koncesji na wytwarzanie ciepła na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mogilnie. 2130
1127 dnia 31 lipca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/674A/2633/U/3/2001/ASA oraz PCC/702A/2633/U/3/2001/ASA cofającej z urzędu koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielone Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z s 2130
1128 z dnia 7 sierpnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/546-A/4/2001/III/AK zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesył 2131
1129 dnia 10 sierpnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1384-A/4/2001/I/AK zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego 2136
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]