Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 52 Bydgoszcz, 16 sierpień 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1097 nr 179/2001 z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w miastach: Lipno, Radziejów. 2063
UCHWAŁY:
1098 nr 7/2001 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osielsko na rok 2001 oraz prawidłowości załączonej do budżetu pr 2063
1099 nr 130/XLII/2000 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii. 2063
1100 nr 19/2001 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Inowrocław na rok 2001. 2064
1101 nr 23/2001 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Janikowo na rok 2001 oraz prawidłowości załączonej do budżetu 2064
1102 nr XXXVI/1073/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 2064
1103 nr XXX/386/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica. 2065
1104 nr XXV/202/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia ceny netto za pobór wody oraz odprowadzenie ścieków. 2066
1105 nr XXV/203/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie zmian nazwy miejscowości położonych na terenie Gminy Sicienko. 2066
1106 nr XXVI/309/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 24 maja 2001 r zmieniająca uchwałę nr XXXII/228/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław. 2067
1107 nr XXIV/287/2001 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz, w części obejmującej działkę nr 143/17 we wsi Mokre. 2068
1108 nr XXIV/288/2001 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz, w części obejmującej działkę nr 8/1 we wsi Mały Rudnik. 2071
1109 nr XXIV/221/26/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Mrocza i zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrocza. 2075
1110 nr XXIX/309/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowalewo Pomorskie, w części obejmującej działki numer 7/5 i 7/6, położone we wsi Wielka Łąka. 2093
POROZUMIENIA:
1111 aneks nr 2/2000 spisany w dniu 30 czerwca 2000 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Nakle a Zarządem Gminy i Miasta Szubin do porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 1990 r. między Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Żninie a Zarządem Gminy w Szubinie, w sprawie 2096
1112 z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie przekazania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży Starostwu Powiatowemu w Toruniu; pomiędzy Starostwem Powiatowym w Toruniu, a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2096
1113 aneks nr 3/2000 spisany w dniu 15 grudnia 2000 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Nakle nad Notecią, a Zarządem Gminy i Miasta Szubin, do porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 1990 r. między Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Żninie a Zarządem Gminy i Miast 2097
1114 pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Sadki zawarte w dniu 27 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół, w skład którego wchodzą szkoły prowadzone przez różne organy. 2098
1115 pomiędzy Zarządem Miasta Brodnicy a Zarządem Powiatu Brodnickiego zawarte w dniu 30 stycznia 2001 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Miejskiej i Powiatowej, Bibliotece Publicznej w Brodnicy oraz udzielania dotacji 2099
1116 nr 6/2000 z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania z zakresu kultury pomiędzy Zarządem Powiatu Włocławskiego i Zarząd Gminy Choceń. 2099
1117 nr 7/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania z zakresu kultury pomiędzy Zarządem Powiatu Włocławskiego i Zarządem Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 2100
1118 nr 8/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania z zakresu kultury pomiędzy Zarządem Powiatu Włocławskiego i Zarządem Miasta i Gminy Brześć Kujawski. 2101
1119 nr 9/2000 z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania z zakresu turystyki pomiędzy Zarządem Powiatu Włocławskiego i Zarządem Miasta i Gminy Chodecz. 2101
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]