Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 51 Bydgoszcz, 10 sierpień 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1059 nr 176/2001 z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipnie. 2032
UCHWAŁY:
1060 nr XXVII/148/2001 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r. 2033
1061 nr XXVII/333/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 7 lutego 2001 r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica. 2033
1062 nr XX/181/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2001 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001. 2033
1063 nr XXV/209/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/99 Rady Gminy Pruszcz z dnia 1 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie. 2034
1064 nr XXV/210/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/99 Rady Gminy Pruszcz z dnia 1 marca 1999 roku w sprawie założenia gimnazjum w Pruszczu. 2034
1065 nr XIX/146/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia ilości sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuow 2034
1066 nr XIX/148/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r. 2034
1067 nr XXVIII/232/01 Rady Miasta Rypina z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/31/99 Rady Miasta Rypina z dnia 29 stycznia 1999 roku zatwierdzającej Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rypinie. 2035
1068 nr XXVIII/233/01 Rady Miasta Rypina z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta Rypina. 2036
1069 nr XXII/152/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2001 rok. 2036
1070 nr XXI/129/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniającą uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. 2036
1071 nr XVI/106/01 Rady Gminy Choceń z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2037
1072 nr XXIX/161/01 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Węgiersku. 2037
1073 nr XXIII/127/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy nr XXIX z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Wąbrzeźno. 2037
1074 nr XXII/128/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2038
1075 nr XXII/241/2001 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/229/2000 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 28 grudnia 2000r. dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2001 r. 2038
1076 nr XXII/252/2001 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie zasad podłączenia użytkowników do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 2038
1077 nr XXII/253/2001 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie ustalenia ceny wody. 2039
1078 nr XXVIII/243/2001 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/95 z dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. 2039
1079 nr XXIX/143/2001 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe. 2039
1080 nr XXVI/123/01 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie opłat za wodę i ścieki. 2040
1081 nr XVIII/214/01 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 2040
1082 nr XXVI/205/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Targowej 3 w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 2040
1083 nr XXVI/206/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim. 2041
1084 nr XXI/131/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany granic Publicznego Gimnazjum w Zbrachlinie. 2043
1085 nr XXI/132/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie założenia Gimnazjum Publicznego w Brudnowie i utworzenia obwodu szkolnego. 2043
1086 nr XXI/133/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Zbrachlinie. 2043
1087 nr XXI/134/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Brudnowie. 2043
1088 nr XXI/135/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zbrachlinie. 2044
1089 nr XXI/136/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Brudnowie. 2044
1090 nr XXVIII/144/2001 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Świeckiego. 2044
1091 nr XXIV/163/2001 Rady Gminy Koneck z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Konecku. 2045
1092 nr XXV/138/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2046
1093 nr XXXI/395/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Miasta i Gminy w Kruszwicy w sprawie utworzenia obwodów głosowania. 2047
1094 nr XXXI/397/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 2048
1095 nr XXX/384/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i produkcji nieuciążliwej obejmującego części działek nr 252 w Starym Dworze i nr 68/2 w Okolu, Gmina Koronowo. 2048
1096 nr XXXVII/520/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania oraz utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2053
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]