Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 50 Bydgoszcz, 07 sierpień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1055 nr XXVI/272/2001 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia. 1930
1056 nr XXVI/273/2001 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie. 1930
1057 nr XXVI/279/2001 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2001 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych najemcom, udzielania bonifikat w cenie sprzedaży oraz ustalenia umownych stawek oprocento 1930
1058 nr XXVI/280/2001 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych. 1931
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]