Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 5 Bydgoszcz, 27 luty 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
38 nr 34/2001 z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb. 134
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
39 nr 27/01 z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Białych Błotach. 137
40 nr 28/01 z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim. 139
UCHWAŁY:
41 nr 549/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000r w sprawie uchwalenia budżetu Województwa na 2001 r. 141
42 nr 550/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 288/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2000r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2000 r. 167
43 nr XXXVI/337/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/95 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27.01.1995 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. 190
44 nr XXXVI/338/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2001r. w sprawie określenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 190
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]