Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 49 Bydgoszcz, 03 sierpień 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1025 nr 154/2001 z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łysomicach. 1891
UCHWAŁY:
1026 nr XIX/166/01 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie zakazu używania silników spalinowych na jednostkach pływających. 1891
1027 nr XXVIII/166/01 Rady Gminy w Łysomicach z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie znakowania zwierząt. 1891
1028 nr 6/2001 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sośno na rok 2001 oraz prawidłowość załączonej do budżetu progno 1892
1029 nr XXI/157/01 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Czemlewie. 1892
1030 nr 21/2001 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2001 oraz prawidłowości załączonej do 1892
1031 nr XV/104/2001 Rady Gminy Lubanie z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na rok 2001. 1893
1032 nr 737/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały nr 354/93 dotyczącej uporządkowania struktury i zasad funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Torunia. 1893
1033 nr 738/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały nr 284/99 dotyczącej zasad udzielania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, dla szkół niepublicznych o 1894
1034 nr 739/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. 1894
1035 nr 127/01 Rady Gminy Rypin z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie założenia gimnazjum. 1896
1036 nr III/27/2001 Rady Gminy w Osielsku z dnia 23 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne. 1897
1037 nr XXVI/173/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/142/2000 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie opłaty administracyjnej od czynności urzędowych. 1897
1038 nr XXI/165/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zakazu używania silników spalinowych na jednostkach pływających. 1898
1039 nr XXVII/125/01 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie likwidacji filii przedszkola Publicznego w Kęsowie zlokalizowanej w Drożdzienicy. 1898
1040 nr XXVII/126/01 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie utworzenia klasy zerowej przy Szkole Podstawowej w Drożdzienicy. 1899
1041 nr XXXIII/224/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Kawęczyn. 1899
1042 nr XXXIII/227/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały o zasadach korzystania z gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 1901
1043 nr XV/183/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania. 1902
1044 nr XXXV/377/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 1902
1045 nr XXXVII/375/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w treści Uchwały nr XXXI/316/97 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 1997 r. dotyczącej przyjęcia Statutu Miasta Chełmna. 1903
1046 nr XXXVII/376/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym w Chełmnie dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 23 września 2001 roku. 1903
1047 nr XXX/189/01 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w obwodach głosowania. 1903
1048 nr XXVII/16/2001 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski w Grudziądzu. 1904
1049 nr XXVII/23/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r. 1904
1050 nr XXX/59/2001 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 822/96 Zarządu Miasta z dnia 14 października 1996 roku dotyczącej utworzenia strefy ograniczonego postoju na terenie miasta Grudziądza oraz wprowadzenia opłat 1906
1051 nr II/20/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego i usługowo -produkcyjnego na działkach nr 96/4, 98/3 i 100 w Osielsku. 1908
1052 nr II/21/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowo - produkcyjnej na działkach nr 803/1 i 803/2 w Osielsku. 1912
1053 nr II/22/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowo - produkcyjnej na działkach nr 71/4, 71/5 i 71/6 w Niwach - 1916
1054 nr II/23/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie działek nr 272/5, 272/7, 272/8, 273/6, 278/4, 278/5 i 278/7 w Żołędowie - Gmina Osielsko. 1920
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]