Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 48 Bydgoszcz, 30 lipiec 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1017 nr 308/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Polna- Wodna II w Świeciu. 1858
1018 nr 313/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 46/3, 83/7 położonych we wsi Czaple Gmina Świecie. 1864
INFORMACJE:
1019 z dnia 6 lipca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/296A/181/W/3/2001/BK zmieniającej na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Świeciu przedmiot i zakres koncesji na wytwarzanie ciepła. 1868
1020 z dnia 6 lipca 2001 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/118B/250/W/3/2001/BK i nr WCC/113B/250/W/3/2001/BK zmieniających na wniosek Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy warunki prowadzon 1868
1021 z dnia 11 lipca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/209-A/4/2001/II/ED zatwierdzającej taryfę dla 1868
1022 z dnia 13 lipca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/256-A/7/2001/III/MJ zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 1874
1023 z dnia 17 lipca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/348-A/7/2001/III/JP zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Energetyki Cieplnej 1878
1024 z dnia 23 lipca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/106-A/7/2001/II/JP zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ci 1882
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]