Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 44 Bydgoszcz, 20 lipiec 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
888 nr 101/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1711
889 nr 102/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1712
890 nr 103/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 235/2000 z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1712
891 nr 104/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1713
892 nr 105/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1713
893 nr 106/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1714
894 nr 107/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 68/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejoniz 1715
895 nr 108/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 65/2001 z dnia 26 lutego 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1715
896 nr 109/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 53/2001 z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1715
897 nr 110/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 62/2001 z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1716
898 nr 111/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 55/2001 z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1716
899 nr 112/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1717
900 nr 113/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 79/2001 z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1717
901 nr 114/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 67/2001 z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1718
902 nr 115/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 87/2001 z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1718
903 nr 116/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 36/2001 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1718
904 nr 117/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1719
905 nr 118/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1720
906 nr 119/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1720
907 nr 120/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1721
908 nr 122/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1722
909 nr 123/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 78/2001 z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1722
910 nr 124/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1723
911 nr 125/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 81/2001 z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1723
912 nr 126/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 91/2001 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1724
913 nr 127/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie nr 85/2001 z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1724
914 nr 128/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 92/2001 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1725
915 nr 129/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 82/2001 z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1725
916 nr 130/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 98/2001 z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1725
917 nr 131/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1726
918 nr 132/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 90/2001 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1727
UCHWAŁY:
919 nr 751/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej części obszarów oznaczonych symbolami O18KGt2/2, M11ZP i J43ZP. 1727
920 nr 752/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem M23MN, położonego przy ul. Batorego i Polnej. 1730
921 nr 753/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem Z 12 KS, położonego przy ulicy Szosa Bydgoska. 1732
INFORMACJE:
922 z dnia 3 lipca 2001 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1343-A/4/2001/II/ED zatwierdzająca taryfę dla Elektrociepłowni 1735
923 z dnia 4 lipca 2001 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/415 1739
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]