Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 42 Bydgoszcz, 13 lipiec 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
850 nr XXVIII/154/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzelnie. 1634
851 nr XIX/158/2000 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uznania dębu szypułkowego położonego w obrębie działki zadrzewionej nr 662/5 przy ul. Wolności 44 za pomnik przyrody. 1642
852 nr XX/178/2000 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania dębu szypułkowego położonego w obrębie działki zadrzewionej nr 662/5 przy ul. Wolności 44 za pomnik przyrody. 1643
853 nr XX/177/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska. 1643
854 nr XX/179/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie budżetu miasta na 2001 rok. 1644
855 nr XXVII/130/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego. 1645
856 nr XX/129/2001 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernikowo - dotycząca terenu Ośrodka Wypoczynkowego we wsi Osówka. 1656
857 nr 109/XXV/01 Rady Gminy w Radominie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody pobieranej z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Radomin. 1660
858 nr XVII/131/2001 Rady Gminy w Grucie z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie: budżetu Gminy Gruta na 2001 rok. 1660
859 nr XVII/134/2001 Rady Gminy w Grucie z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gruta. 1661
860 nr XXXVII/1116/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Osiedla Bielawy jako jednostki pomocniczej Miasta Bydgoszczy. 1661
861 nr XXXII/215/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia sołectwa Obory i nadania mu statutu. 1662
OBWIESZCZENIE
862 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 maja 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków obrębu nr 149 w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy. 1665
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]